Eğitim ve Hizmetler / İlk Dünyam Anaokulu | Bornova - İzmir


Eğitim ve Hizmetler

Eğitim ve Hizmetler

İlk Dünyam Anaokulunda aylık - yıllık eğitim programlarımız sınıf öğretmenlerimiz tarafından oluşturulup bu program doğrultusunda çocuklarımıza eğitim verilmektedir. Okulumuzda bütünsel eğitim görüşü esas alınmaktadır. Eğitim programlarımızı oluştururken her çocuk için hazırlanmış Çoklu Zeka Kuramı, Aktif Öğrenme Yöntemleri, High Scope Eğitim Yaklaşımı ve GEMS Eğitim Modeli gibi birçok eğitsel yönden zengin programları harmanlayarak eklektik bir şekilde uyguluyoruz.

Sınıf öğretmenlerinin yanı sıra Okul Psikoloğumuz tarafından her çocuğa yaş gelişim düzeylerini ölçen Gelişim Testleri uygulanmaktadır. Gözlem ve test sonuçları aile ile paylaşılmakta ve çocuğun tüm gelişim alanlarını en üst düzeye ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Çocuklarımızın öğrendiklerini günlük hayat ile bağdaştırabilmeleri için o ay işlenilen temaya uygun geziler düzenlenmektedir. Böylece çocuklarımızın hem öğrendiklerini desteklemeyi hem de keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz.

Aile katılımı etkinliklerinde velinin istediği ve ilgisi doğrultusunda istediği bir konuyu (masal okuma, mutfak etkinliği vb.) seçip çocuğunun sınıfıyla vakit geçirmesini sağlıyoruz.

Belirli günlerde okulumuzda Oyuncak Günü, Kitap Günü ve Puzzle/Lego Günü etkinlikleri düzenlenir. Çocuklarımız evden getirdikleri oyuncak ve kitaplarını arkadaşları ile paylaşırken hem sosyalleşmeyi hem de hem sorumluluk almayı öğrenmektedir.

Akıl ve Zeka Oyunları dersimiz ile çocukların strateji geliştirme, planlama, mantıksal-matematiksel düşünme, akıl yürütme, yaratıcı olma, sözel, görsel-uzamsal düşünme, dikkat–konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarının gelişimini destekleyici oyunlar oynuyoruz.