Seramik / Branş Dersleri / İlk Dünyam Anaokulu | Bornova - İzmir


Branş Dersleri

Seramik

Okulöncesi eğitimde yaratıcı süreçlere yer verilmesi yaratıcı çocuklar yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuklarının yaratıcılıklarını geliştirmede eğitim ortamı ve malzemelerinin önemi kadar, çocuğa ilk aşamada bir oyun malzemesi gibi verilebilecek seramik eğitimi malzemesi olan kil de büyük önem taşımaktadır. Çocuğun önce oyun aracı olarak gördüğü kil, sanat eğitiminin bir parçası olarak ve daha sonra kalıcı ürünlere dönüştürülebilecektir. Seramik ve heykel ilişkisi içinde yapılan çalışmaların çocukların ufkunu açacağını asla unutmayalım. Figürlü eserler üretmeye başlayan çocuklar sanatın keşfedici gücüyle tanışmış olacaklardır. Sanatçı olmadıkları halde çamuru ilk defa olarak önüne koyduğumuzda bazılarının çok güzel şekilleri yapabileceklerini görebiliriz. Plastik sanatlarla yakın ilişki kuran çocuklar, yeteneklerinin gelişimini hızlandırırlar.

Bu dönemde verilecek seramik eğitimi, kendilerini geliştirme ve yaratıcılıkları ortaya koyma şansı verecektir. Bu düşünceden hareketle okulöncesi eğitiminde seramik, heykel sanatı etkinlikleri, çocukların keşfederek öğrenmesine, hayal güçlerini kullanmasına ve özgün şeyler yaratmasına, fırsat verecek şekilde hazırlanmalıdır.

Okulumuzda derslerimiz çocuklara haftada 1 kez ve her sınıfa ayrı ayrı verilir. Yaş grubunun dikkat süresine göre dersler 30- 45 dakika arasında gerçekleşir. Böylelikle okulumuzda her öğrenci her hafta sınıf öğretmeni dışında 6 farklı sanat öğretmeniyle birlikte olur.